Przypadek: Altia

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

Przypadek: Altia

Bezproblemowe i ekonomiczne sprężanie powietrza

Zakład Altia w Rajamäki w Finlandii butelkuje i workuje około 20 million litrów win rocznie.Wino jest transportowane z całego świata w kontenerach transportowych, stabilizowanych w zakresie mikrobów i białek. Wino jest wrażliwym produktem, ktory musi być chroniony w czasie całego okresu transportu, magazynowania i butelkowania. Wzrost szkodliwych mikrobów jest skutecznie hamowany przez wykorzystanie azotu jako gazu ochronnego.

Azot jest dostarczany do zbiorników wypierając powietrze i tlen zawarty w winie jest dodatkowo “wychwycony” przez małe pęcherzyki azotu, które wędrują do powierzchni i opuszczają ciecz.

Azot pochodzi z otaczającego powietrza sprężanego do (7 bar) przechodzącego prze generator azotu i jest zawsze dostępny bez zbędnych komplikacji jak np. zakupu azotu czy też magazynowania.

Generatory azotu w zakładzie w Rajamäki otrzymują sprężone powietrze ze sprężarek śrubowych , które przechodzi przezs suszarki adsorpcyjne i filtry.

Cały układ sprężonego powietrza jest sterowany za pomocą układu sterowania Sarlin Balance, gwratntując bezproblemowe i ekonomiczne sprężanie powietrza. Współpraca pomiędzy dostawcą i klientem okazała się bardzo wartościowa na etapie projektowania.